חברות ארנק

חברות ארנק

ביום 28.10.2013 פרסמה רשות המיסים את המלצותיו של צוות "חברות הארנק" אשר הוקמה במטרה לבחון ולהמליץ על תיקונים לאופן מיסוי חברות ארנק שהוקמו על ידי שכירים לשעבר, של חברות ההחזקה הפרטיות ושל חברות שצוברות רווחים בלי לחלקם לבעלי המניות שלהן.

הצוות ממליץ להטיל מס מידי שנה על רווחים בלתי מחולקים ב"חברות הארנק" ולשם כך גיבש מספר המלצות שמטרתן לצמצם את התמריץ המיסוי הקיים בהתאגדות ובפעילות באמצעות חברות, המנוצל במקרים מסוימים לרעה.

ההמלצות ניתנו לפי סוגי חברות הארנק וחברות ההחזקה, על פי סוג הפעילות ומבנה הבעלות .

תמצית ההמלצות הינה כדלקמן:

1. חברת נושאי משרה/חברת שכירים – מיסוי באופן שוטף ובמס שולי פירותי של בעל המניות נותן השרות ו/או של נושא המשרה בפועל ו/או של בעל המניות, אשר מתקיימים לגביו מבחני יחסי עובד מעביד (בפן המהותי) עם החברה מקבלת השירותים. האמור יחול בגין הכנסות החברה שמקורן בפעילויות אלו.

2. חברת חיץ שעיקר הכנסתה פסיבית – חיוב במס באופן שוטף רווחי חברת מעטים שעיקר הכנסותיה פסיביות (שכר דירה, ריבית, רווחי הון וכדומה) כדיבידנד ליחידים, בשיעור של 50% מההכנסה החייבת לאחר מס וההכנסה הפטורה של חברות החיץ שמקורן בהכנסה פסיבית.

3. חברה צוברת – חיוב כלל החברות אשר לא עונות להגדרות סעיפים1 ו-2, שהינן בעלות רווחיות עודפת, במס שנתי בשיעור של 1% מסך הרווחים העודפים המצטברים. כ-"רווחים עודפים" יחשבו רווחי החברה  לאחר מס, העולים על 25% מסך הכנסותיה, אשר לא חולקו כדיבידנד והוא יחויב מידי שנה, כל עוד לא חולקו הרווחים העודפים.

4. סעיף 77 לפקודת מס הכנסה – תיקון ופישוט סעיף 77 לפקודה אשר מעניק סמכות לראות ברווחים שלא חולקו, אצל חברות שצוברות רווחים ללא כל סיבה ממשית עסקית, כאילו חולקו לצרכי מס ולחייבם בהתאם במס דיבידנדים.

5. משיכות בעלי מניות – משיכת בעל מניות מחברה שבבעלותו שלא הוחזרה לחברה תוך שלושה חודשים, תחשב כמשכורת או דיבידנד, לפי העניין.

6. חברת משלח יד – לאור הקושי במתיחת קו הגבול בין חברות משלח יד אשר השיקול העיקרי להקמתן אינו שיקול של חסכון במס, לבין חברות אשר השיקול האמור הינו שיקול מכריע בהקמתן, ממליץ הצוות לטפל בחברות אלו באמצעות המלצות הצוות לעיל, ובעתיד עם הצטברות הניסיון בנושא תערך בחינה נוספת בקטגוריה זו.

היות בשלב זה מדובר בהמלצות בלבד, הרי שצפויה עוד דרך ארוכה עד שהן יאושרו כתיקון מחייב לפקודת מס הכנסה. עם זאת, כדאי כבר עתה לבחון את ההיבטים הצפויים העלולים לנבוע מיישומן של המלצות אלו, לגבי כל סוג חברה בנפרד, ולהיערך בהתאם.

לצפייה במסמך ההמלצות – לחץ כאן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d בלוגרים אהבו את זה: