הערכות לסיום שנת 2013 והכנה לשנת 2014

הערכות לסיום שנת 2013 והכנה לשנת 2014 בפתחה של שנת הכספים והמס 2014 ובסיומה של שנת 2013, נביא לפניכם פעולות להערכות נכונה, שתאפשר מעבר קל בין שנות המס. נזכירכם כי בכדי לזכות בהטבות ולהבטיח התרת הוצאות, לעיתים מומלץ לבצע תשלומים עד ליום שלישי ה- 31 בדצמבר 2013. כמו כן יובאו …