תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2017

תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2017

תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2017

ריכזנו עבורכם את העדכונים, בכל הקשור, להפקדות כספים לקופות הפנסיה וקרנות ההשתלמות  הן לשכירים והן לעצמאים.

תקרות וסכומים לפרישה 2017        
תקרת הקצבה המזכה כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה ומתעדכן פעם בשנה   ₪ 8,360    
אחוז הפטור על קצבה מזכה הפטור מורכב מ- 35% במידה ולא משכת כספי פיצויים ו- 14% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025  49%    
סכום הפטור מקצבה מזכה אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה   ₪ 4,096    
יתרת ההון הפטורה סך הסכום הפטור ממס בשנת 2017 הניתן למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי  ₪ 737,352    
סכום הקצבה המזערי סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח (למידע נוסף)   ₪ 4,405    
סכום הצבירה המזערי סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה (למידע נוסף)  ₪ 91,536    
         
         
תקרות נוספות        
תקרת הכנסה מזכה לשכיר תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה (על הטבות מס לשכירים) 8,600 ₪    
תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח(על הטבות מס לשכירים) 8,600 ₪    
עמית מוטב יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע במשק 1,547.68 ₪    
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי תקרת הכנסה מזכה שנתית בגינה מקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס. (על הטבות המס לעצמאים) ₪  206,400    
סכום תקרת הכנסה מזכה לעצמאי הסכום המירבי שעמית עצמאי שהוא עמית מוטב יכל להפקיד לצורך קבלת הטבות מס. (על הטבות המס לעצמאים) ₪  34,056    
תקרת הפיצויים  תקרת הפיצויים הפטורה ממס. (על משיכת כספי פיצויים) ₪ 12,200    
שכר ממוצע במשק שכר ממוצע במשק לשנת 2017 ₪  9,673    
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה  תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. (למידע נוסף על התקרה) ₪  3,966    
 פעמים וחצי השכר הממוצע במשק תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד. ₪  24,183    
 תקרת הפקדה לפיצויים תקרת ההפקדה לפיצויים אשר הפקדה בגינם לא תיזקף כהכנסה בידי העובד במועד ההפקדה. 2,667 ש"ח בחודש ₪  32,000    
הכנסה מרבית לסעיף 47 מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח ₪ 21,500    
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכיר משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה ₪ 15,712    
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי ממס (מידע נוסף לשכיר שהוא גם עצמאי) ₪  260,000    
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לצורך הטבות מס תקרת ההפקדה שעמית עצמאי יכל להפקיד לקרן השתלמות לצורך קבלת הטבות מס. 4.5% מתקרת ההכנסה (למידע נוסף על תקרת הפקדה לקרן השתלמות) ₪  11,700    
תקרת הפקדה מוטבת עבור קרן השתלמות לעצמאי הסכום המירבי שעמית עצמאי יכל להפקיד לקרן השתלמות לצורך קבלת פטור מס רווחי הון  לפי סעיף 9(16א) ו- 9(16ב) לתקנות מס הכנסה ₪  18,240    
פנסיה חובה 2017: אחוזי הפקדה לפנסיית חובה אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה החל מינואר 2017, 18.50% בחלוקה הבאה:6.00% עובד, 6.50% מעסיק ו- 6% לפיצויים (מפקיד אחרת? כדאי שתקרא את זה) 6.00%,6.50%,6%    
פנסיית חובה לעצמאים בשנת 2017 גובה הסכום המירבי אותו נדרשים עצמאים להפקיד לפנסיית חובה בהתאם לשכר הממוצע במשק למידע נוסף לחודש 822.2 לשנה 9,866.46    
   
   
         
  הפקדה מירבית הכנסה מירבית תקרת הפקדה לצורך הטבות מס תקרת הפקדה לצורך פטור ממס רווח הון
קרן השתלמות 4.50% 260,000 11,700 18,240
קרן פנסיה 16.50% 206,400
34,056
 
%d בלוגרים אהבו את זה: