תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2016

תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2016

תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2016

ריכזנו עבורכם את העדכונים, בכל הקשור, להפקדות כספים לקופות הפנסיה וקרנות ההשתלמות  הן לשכירים והן לעצמאים.

  הפקדה מירבית הכנסה מירבית הפקדה מירבית לצורך הטבות מס
קרן השתלמות 7% 261,000 18,240
קרן פנסיה 16% 208,800
33,408

תקרות נוספות
תקרת הכנסה מזכה לשכיר תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה (על הטבות מס לשכירים) 8,700 ₪
תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח(על הטבות מס לשכירים) 8,700 ₪
עמית מוטב עמית המפקיד לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק 1,507 ₪
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי תקרת הכנסה מזכה שנתית בגינה מקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס. (על הטבות המס לעצמאים) ₪  208,800
סכום תקרת הכנסה מזכה לעצמאי הסכום המירבי שעמית עצמאי שהוא עמית מוטב יכל להפקיד לצורך קבלת הטבות מס. (על הטבות המס לעצמאים) ₪  33,408
תקרת הפיצויים תקרת הפיצויים הפטורה ממס. (על משיכת כספי פיצויים) ₪ 12,230
שכר ממוצע במשק שכר ממוצע במשק לשנת 2016 ₪  9,464
תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה חדשה מקיפה  תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק ₪  3,880
 פעמים וחצי השכר הממוצע במשק תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד. ₪  23,660
הכנסה מרבית לסעיף 47 מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח ₪ 21,750
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכיר משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה ₪ 15,712
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי ממס (מידע נוסף לשכיר שהוא גם עצמאי) ₪  261,000
סכום הפקדה מוטבת עבור קרן השתלמות לעצמאי הסכום המירבי שעמית עצמאי יכל להפקיד לקרן השתלמות לצורך קבלתפטור מס רווחי הון  לפי סעיף 9(16א) ו- 9(16ב) לתקנות מס הכנסה ₪  18,240
פנסיה חובה 2016: אחוזי הפקדה לפנסיית חובה אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה בשנת 2016, 17.5% בחלוקה הבאה:5.5% עובד, 6% מעסיק ו- 6% לפיצויים 5.5%,6%,6%
סכום הקצבה המזערי סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח   ₪ 4,418
סכום הצבירה המזערי סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה  ₪ 91,813

 

%d בלוגרים אהבו את זה: