ועדת השרים לחקיקה אישרה היום – פה אחד הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, לביטול חישוב מס מאוחד לזוגות נשואים העובדים באותו עסק.

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום – פה אחד הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, לביטול חישוב מס מאוחד לזוגות נשואים העובדים באותו עסק.

משמעות הצעת החוק ( במידה שהתיקון לחוק יעבור ) היא שכל אחד מבני הזוג, ייהנה מחישוב מס נפרד. זאת, לפי מדרגות המס של שכרו, בתוספת נקודות הזיכוי והטבות המס המגיעות לו. תחולת הצעת החוק הינה מינואר 2014. כיום זכאים זוגות נשואים העובדים באותו עסק לחישוב מס נפרד רק עד לגבול של כ-50 אלף שקל בשנה ( הכולל תנאים מצטברים נוספים כגון עבודה שלא מהבית, שעות עבודה וכו'). האוצר התכופף בלחץ ועדת הכספים ויזם את הצעת החוק. זאת, אחרי שנים שהאוצר חזר ודחה הצעות חוק פרטיות קודמות. יוזמת הממשלה תבטיח אישור מהיר של החוק.

ההצעה שהוגשה מבטלת עיוות היסטורי במשק הישראלי, כזה שמנע פעמים רבות את התפתחותם של עסקים קטנים ובינוניים, שהם אבני היסוד של הכלכלה הישראלית.

להלן הנוסח כפי שהוצע:

"סעיף 66(ד) -הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, רק אם יגיעתו האישית של כל אחד מהם נחוצה לייצור ההכנסה של מקור ההכנסה המשותף, וכל אחד מהם מקבל הכנסה ביחס ישיר ומתאים לתרומתו לייצור ההכנסה מאותו מקור; ואם ההכנסה הופקה בבית המגורים של בני הזוג בתנאי שבית המגורים משמש בדרך קבע את אותו מקור הכנסה וכי מרבית פעילות מקור ההכנסה המשותף נעשית בבית המגורים.

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע סעיף זה, לרבות הודעות ודוחות;

לעניין זה "מקור הכנסה משותף" – מקור הכנסה של בן הזוג האחד שהוא תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני ";

(2) סעיף קטן (ה) מבוטל;"

המשמעות:

מוצע לשנות את נוסח סעיף 66(ד) העוסק בבני זוג שמקור ההכנסה של האחד תלוי במקור של האחר (מקור הכנסתם משותף) ולקבוע כי החישוב נפרד יתאפשר לגבי בני זוג אלו בנסיבות המוצעות ובהן נחיצות עבודת כל אחד מבני הזוג לייצור הכנסה באותו עסק ולמידת תרומתו של כל אחד מהם, כשעבודתם אינה מבית מגוריהם אלא אם זהו מקום העיסוק הקבוע והבלבדי של אותו עסק. אי התקיימות התנאים תימנע מבני הזוג האפשרות לערוך חישוב מס נפרד.

כמו כן, מוצע להטיל סנקציה כלפי בני זוג שתבעו חישוב נפרד לפי סעיף 66(ד) לפקודה ונמצא כי אינם זכאים לו, במסגרת הוראות סעיף 191 לפקודה, כך שבשל גרעון המס שיווצר כתוצאה מדיווח כאמור, יוטל קנס בשיעור של 30%. יובהר ויודגש כי לא יוטל בשל אותו גרעון קנס נוסף.

חסרה התייחסות לשנות המס הקודמות כדי שתחולת החוק הממשלתי תהיה גם רטרואקטיבית. זאת בתגובה לפסיקת בית המשפט העליון, בעקבות ערעור של האוצר, שחייבה זוגות רבים בעסק משותף בהחזר רטרואקטיבי של המס על שנים שבהן נערך להם חישוב נפרד. "מדובר בחובות של עשרות אלפים לזוג.

 כולי תקווה שהצעת החוק הממשלתית תאושר סופית בכנסת עד סוף 2013

כך ש-2014 תפתח עם החוק החדש. 

מומלץ לקבל יעוץ פרטני בתחילת שנת 2014 לאחר פרסום החוק ברשומות.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d בלוגרים אהבו את זה: