אושר סופית חישוב מס נפרד גם לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם

אושר סופית חישוב מס נפרד גם לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם

אושר סופית חישוב מס נפרד גם לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד-2013, שהגישה הממשלה.

ההצעה שאושרה כוללת למעשה 3 תיקונים עיקריים כדלקמן:     • יתאפשר חישוב מס נפרד גם לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, בהתקיים שלושת התנאים המצטברים הבאים:

 א. עבודתו של כל אחד מבני הזוג נחוצה לייצור ההכנסה באותו העסק;

 ב. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה באותו העסק;

 ג. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים צריך לשמש באופן קבוע את אותו עסק ומרבית פעילות העסק צריכה להיעשות בו.

 • בוטל סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה המאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג גם במצבים שבהם קיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם עד לתקרה של 48,960 ₪.

 • נקבעה סנקציה כלפי בני זוג שביקשו חישוב נפרד ונמצא שהם אינם זכאים לו, באופן שבו יוטל על בני הזוג קנס בשיעור של 30% מהגירעון שיווצר כתוצאה מהדיווח. לצפיה בנוסח התיקון לחץ כאן.

 יובהר כי הצעת החוק שתחול על הכנסה שהופקה מיום 1.1.2014 ואילך תכליתה לאפשר חישוב מס נפרד, למנוע פתיחה מחודשת של שומות מלפני 2008 ולבטל קנסות, ריבית והצמדה לבני זוג נישומים, שהסתמכו על פסיקות של ערכאות שונות בבית המשפט ולא שילמו מס מאוחד, כפי שהיה נהוג עד לאישור החוק הנוכחי. כמו כן, תתאפשר פריסה על-פני חמש שנים. החוק החדש יחול גם על זוגות בקיבוצים ובני זוג שלהם הכנסה במשק חקלאי, שלגביהם התקיימה אותה בעיה במשך השנים.

 בגין שומות משנת 2008 ועד 2013 תשולם קרן חבות המס הנוספת שנוצרת לבן הזוג הרשום בעקבות החישוב המאוחד, כלומר בעניין זה לא הוחל ביטול רטרואקטיבי.

אין להסתמך על המאמר ללא קבלת חוות דעת מקצועית

%d בלוגרים אהבו את זה: