הקדימו לשלם תשלומי המס על אף הדחייה

הקדימו שלם את תשלומי המס על אף הדחיה רשות המיסים דחתה את מועד הדיווח ותשלום מס הכנסה ומס ערך מוסף – בלבד, ליום ב' 21.9.2015. ביטוח לאומי נדחה עד יום א ה 20.9.2015 רו"ח בתל אביב