מענק מתמשך

מענק מתמשך המערכת להגשת הבקשות למענק הנוסף נפתחה ב-10.2.2021. המודל לעסקים עם מחזור של מ-18 אלף עד 300 אלף ₪ עוסק פטור – הבחינה היא שנת 2020 בהשוואה לשנת 2019. עוסק מורשה – הבחינה היא מרץ עד דצמבר 2020 בהשוואה למרץ עד דצמבר 2019. להלן התנאים המצטברים לקבלת המענק: המודל לעסקים עם …

עדכונים לחוק התכנית לסיוע כלכלי – מענק בעד הוצאות קבועות

לקוחות יקרים, הרינו מתכבדים לעדכנכם כי, מליאת הכנסת אישרה ביום שני 11.1.2021 את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021. עדכונים לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף -2020 בקשר למענק בעד הוצאות קבועות: ☑ הפחתת שיעור הירידה הנדרשבמחזורי העסקאות של תקופת הזכאות …

מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים ספטמבר – אוקטובר 2020.

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים ספטמבר – אוקטובר 2020. עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות הקורונה לפחות ב-40% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום א') בקשות לקבלת מענק סיוע לעצמאים עבור …

מקדמות בגין מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ספטמבר אוקטובר 2020.

נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשות למקדמה עבור מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 את הבקשות למקדמות יכולים להגיש עסקים עם מחזור פעילות של עד 400 מיליון ש"ח, שצופים ירידה של לפחות 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ושקיבלו מענק השתתפות …

הרחבת רשת הביטחון הכלכלית

הרחבת רשת הביטחון הכלכלית התוכנית כוללת את הצעדים הבאים: סיוע לעסקים הרחבת מענק ההוצאות הקבועות – במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף.כמו כן, אושרה הרחבת ההקלה, במידת הצורך, גם בחודשים נובמבר-דצמבר, בהתאם לתנאים שנקבעו. מתן מקדמות – העברת מקדמה …

עובדים שהוצאו לחל"ת ותשלומי ימי מחלה עקב שהיה בבידוד

עובד שהוצא לחל"ת חוזר או פוטר שוב הוצאה לחל"ת חוזר לתקופה של 14 יום לפחות או פוטרתם שוב? עליכם לבצע את הפעולות הבאות, כדי לקבל דמי אבטלה. אם קיבלת דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה – תוכל לשוב ולקבל דמי אבטלה! מה צריך לעשות? 2 פעולות פשוטות: לבדוק באתר אם המעסיק שלך דיווח לנו על הפסקת עבודתך, …

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עבור החודשים מאי-יוני 2020 , מחזור מעל 300,000 ש"ח

לעדכנכם, נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עבור החודשים מאי-יוני 2020. תשלום המענקים הוא חלק מתוכנית "רשת ביטחון כלכלית" ובהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש). בחוק נקבעו שבע תקופות זכאות דו-חודשיות למענקים עד למאי-יוני 2021, והמערכת תאפשר להגיש תביעות לכל תקופת זכאות, …

מועד אחרון להגשת פעימה שניה לעצמאים ובעלי שליטה

בהתאם לחוק הארכת תקופות ומועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע יסתיים ביום 17.8.2020 מועד הגשת הבקשות למענק פעימה שנייה לעצמאיים ובעלי שליטה. נוכח הפניות הרבות הרינו מתכבדים להבהיר כדלקמן: 1. הגשת דוחות כספיים עד ליום 17.8.2020 תאפשר הגשת הבקשה למענק פעימה שנייה עד ליום 23.8.2020. 2. עדכון המעמד בביטוח לאומי כבעל …

מענק "עסק קטן"

לקוחות יקרים, אנו שמחים לבשר שלאחר שמליאת הכנסת אישרה את תכנית הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדש), נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן המשולם, בסכום של עד 6,000 ₪, לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300,000 ש"ח, עבור החודשים מאי יוני 2020. במסגרת זו, יכולים …