מענק מתמשך

מענק מתמשך המערכת להגשת הבקשות למענק הנוסף נפתחה ב-10.2.2021. המודל לעסקים עם מחזור של מ-18 אלף עד 300 אלף ₪ עוסק פטור – הבחינה היא שנת 2020 בהשוואה לשנת 2019. עוסק מורשה – הבחינה היא מרץ עד דצמבר 2020 בהשוואה למרץ עד דצמבר 2019. להלן התנאים המצטברים לקבלת המענק: סכום מחזור עסקאותיו …