עדכונים לחוק התכנית לסיוע כלכלי – מענק בעד הוצאות קבועות

לקוחות יקרים, הרינו מתכבדים לעדכנכם כי, מליאת הכנסת אישרה ביום שני 11.1.2021 את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021. עדכונים לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף -2020 בקשר למענק בעד הוצאות קבועות: ☑ הפחתת שיעור הירידה הנדרשבמחזורי העסקאות של תקופת הזכאות …