עובדים שהוצאו לחל"ת ותשלומי ימי מחלה עקב שהיה בבידוד

עובדים שהוצאו לחל"ת ותשלומי ימי מחלה עקב שהיה בבידוד

עובד שהוצא לחל"ת חוזר או פוטר שוב

הוצאה לחל"ת חוזר לתקופה של 14 יום לפחות או פוטרתם שוב? עליכם לבצע את הפעולות הבאות, כדי לקבל דמי אבטלה.

אם קיבלת דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה – תוכל לשוב ולקבל דמי אבטלה!

מה צריך לעשות? 2 פעולות פשוטות:

 1. לבדוק באתר אם המעסיק שלך דיווח לנו על הפסקת עבודתך, אם המעסיק לא דיווח- עליך לעדכן אותנו בעצמך באתר, ולשלוח למחלקת אבטלה מכתב מהמעסיק על סיום עבודתך. ניתן לשלוח את המכתב באתר /שליחת מסמכים.
 2. להירשם באתר שירות התעסוקה

הבהרות חשובות בנוגע לחישוב דמי האבטלה:

 • דמי האבטלה יחושבו לפי השכר שלך בתביעה הראשונה לדמי אבטלה (גם אם עברת מקום עבודה או אם היה שינוי בשכר שלך). אנחנו לא עורכים חישוב מחדש של דמי האבטלה בחל"ת החוזר.
 • דמי אבטלה ישולמו עבור כל ימי השבוע חוץ מיום שבת. דמי האבטלה ישולמו גם עבור ימי חול המועד, ערבי חג וימי החג -שלא חלים בשבת.
 • למי שהופחתו 5 ימים ראשונים מדמי האבטלה של חודש מרץ או לאחר מכן- לא יופחת שוב 5 ימי אבטלה בחל"ת החוזר.

אם לא קיבלת דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה

כי היו חסרים לך חודשי עבודה, חזרת לעבוד, ופוטרת או הוצאת לחל"ת חוזר לתקופה של 14 יום לפחות- נבדוק מחדש את זכאותך לדמי אבטלה.

מה צריך לעשות? 3 פעולות פשוטות:

 1. להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה באתר באמצעות הטופס המקוון, בצירוף התלושים הנוספים ומכתב מהמעסיק על הפסקת עבודה.
  מומלץ לעקוב אחר הטיפול בתביעה באתר שירות אישי.
 2. להירשם אונליין באתר שירות התעסוקה 
 3. לוודא שהמעסיק שלך שידר לנו טופס 100 עם נתוני השכר שלך.
  אם המעסיק לא יכול לשדר טופס 100, יש לבקש ממנו שימלא אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר" (טופס 1514). את האישור יש לצרף לתביעה או לשלוח באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר

למידע על אופן הגשת התביעה לדמי אבטלה לחץ כאן

החל מאוקטובר 2020 העדרות עקב חשש להדבקות אינה מזכה בדמי מחלה

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, הזכאות לניצול ימי מחלה למי שהיה בבידוד בגלל חשש להידבקות (להבדיל מעובד שאובחן כחולה בקורונה) תישאר בתוקפה עד 30.09.2020. לאחר מועד זה היעדרות עקב חשש להידבקות לא תאפשר ניצול ימי מחלה ולא תזכה בדמי מחלה.

עובד שנדרש להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" לפני אוקטובר 2020 ייחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולפיכך יהיה זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה בשל הבידוד, בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו.

 • תעודת המחלה הגורפת ניתנה גם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) ועל כן עובד שנדרש להישאר עם ילדו בשל חובת בידוד של ילדו, יהיה זכאי לדמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה עקב מחלה ילד, שהוא זכאי להם על פי הדין.
 • התשלום שנקבע עבור ימי המחלה על-פי החוק:
  • עבור יום המחלה הראשון לא זכאי העובד לתשלום.
  • עבור יום המחלה השני זכאי העובד ל-50% משכרו.
  • עבור יום המחלה השלישי זכאי העובד ל-50% משכרו.
  • החל מהיום הרביעי זכאי העובד לתשלום בגובה שכר מלא.
 • אם במקום העבודה נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבל העובד תשלום לפי הנהוג במקום העבודה.

ימי ההיעדרות של העובד ינוכו ממכסת ימי המחלה שצבר

אם אין ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים, ימי ההיעדרות ינוכו משכרו (כלומר, הוא לא יקבל שכר עבור ימי ההיעדרות שמעבר לימי המחלה שברשותו).

מי זכאי?

שימו לב

הזכאות לניצול ימי מחלה בתשלום מוענקת לעובדים שכירים בלבד

נכון להיום, עובד עצמאי לא יפוצה ולא יקבל תשלום על הפסדי ההכנסה שייגרמו לו בשל הצורך לשהות בבידוד.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד השוהה בבידוד לדווח למשרד הבריאות באופן מיידי על מקום מגוריו או מקום שהייתו ועל הימצאותו בבידוד. הדיווח ייעשה באחת מ-2 הדרכים הבאות:
  • באמצעות הטלפון במס' 5400*
 • על העובד להודיע למעסיקו על שהייתו בבידוד ולהעביר אליו את המסמכים הבאים:
  • טופס הצהרה על היעדרותו מהעבודה הכולל את הפרטים הבאים:
   • שם העובד
   • תעודת הזהות של העובד
   • התקופה שבה העובד לא מסוגל להגיע לעבודה עקב הבידוד
   • יום השהייה האחרון באותה מדינה או יום המגע האחרון עם אדם שנדבק בנגיף (חולה מאומת)
  • אישור על מועד עזיבתו את המדינות הללו (אם סיבת הבידוד היא חזרתו מחו"ל), כדי שדמי המחלה ישולמו לשכרו.

שימו לב

 • אין לפנות לרופא/ת המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות. תעודת המחלה הגורפת בצירוף ההצהרה והאישור על מועד העזיבה את אותן מדינות (אם סיבת הבידוד היא חזרתו מחו"ל), באים במקום אישור המחלה הרגיל.

עבודה מהבית במהלך תקופת הבידוד במקום ניצול ימי מחלה

 • עובד ומעסיק יכולים להסכים ביניהם כי העובד יעבוד מהבית בתקופת הבידוד (ויקבל משכורת במקום דמי מחלה).
 • לפי החוק, אין מניעה שעובד (שאינו חולה) יעבוד מהבית, אם מדובר בסוג עבודה שניתן לבצע מחוץ למקום העבודה הקבוע, בתנאי שלעובד ישנם תנאים המתאימים לכך, ושאין מדובר בדרישה בלתי סבירה ממנו.
 • עם זאת, לא ברור אם מעסיק יכול לחייב את העובד לעבוד מהבית במקום לנצל את ימי המחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה עקב הבידוד.

עובד שנדבק בקורונה במהלך עבודתו או כתוצאה ממנה

 • עובד שנדבק בקורונה במהלך עבודתו או כתוצאה ממנה, עשוי להיות זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי כדי לפצותו על אובדן הכנסה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה.
 • במהלך היעדרותו לא ינוכו ימי מחלה ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו.

למידע נוסף ראו הכרה בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך עבודתם כנפגעי עבודה

%d בלוגרים אהבו את זה: