עדכונים לחוק התכנית לסיוע כלכלי – מענק בעד הוצאות קבועות

עדכונים לחוק התכנית לסיוע כלכלי – מענק בעד הוצאות קבועות

לקוחות יקרים,

הרינו מתכבדים לעדכנכם כי, מליאת הכנסת אישרה ביום שני 11.1.2021 את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021.
 
עדכונים לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף -2020 בקשר למענק בעד הוצאות קבועות:

☑ הפחתת שיעור הירידה הנדרש
במחזורי העסקאות של תקופת הזכאות אל מול החודשים המקבילים בשנת 2019 לתקופת הזכאות ינואר-פברואר 2021 בהתאם למדרגות הזכאות, כך שהמדרגה הראשונה תופחת ל-25% במקום 40% 

☑ הפחתת שיעורי הירידה הנדרשים במחזורי העסקאות כמפורט לעיל, תוארך לשאר תקופות הזכאות, דהיינו עד חודש יוני 2021, בכפוף לאישור שר האוצר.

☑ עבור עסקים שמחזור פעילותם מ-300 אלף ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח חישוב סכומי המענק ימשיך להיות בתקופות הזכאות ינואר-פברואר 2021 ואילך (בתקופות מרץ-אפריל ומאי-יוני נדרש אישור שר האוצר), במתווה המדורג בטווח שבין 25% ל-60%, בהתאם להיקף הכנסותיו של העסק, במקום שיעור ירידת מחזור הנע בין 40% ל-80% .


☑ מענק סיוע נוסף לעסקים – מענק בשל פגיעה ממושכת: ( אמור להפתח ב 10.2.2021 )

1. עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מעל 18 אלף ש"ח ואינו עולה על 300 אלף ש"ח וחלה ירידת במחזור עסקאותיו בשיעור של לפחות 25% בין פעילות העסק בתקופה שמחודש מרץ עד דצמבר 2020 לפעילותו בתקופה המקבילה בשנת 2019.

גובה המענק יקבע בהתאם לעומק הפגיעה:

  • פגיעה של 25%-40% במחזור העסקים – מענק בגובה 3,000 ש"ח.
  • פגיעה בגובה 40%-60% במחזור העסקים – מענק בגובה 5,000 ש"ח.
  • פגיעה מעל 60% – מענק בגובה 9,000 ש"ח.

*לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 מול שנת 2019, לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק.

2. עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה בין 300 אלף ש"ח ל-400 מלש"ח, שהיה זכאי לשלושה או יותר מבין מענקי הסיוע להשתתפות בהוצאות שניתנו באמצעות רשות המסים. גובה המענק יעמוד על- 60% מממוצע מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת 2020, עד לגובה של 50 אלף ש"ח ולא פחות מ-9,000 ש"ח.

 ☑ לצורך הקצאת מקורות תקציבים להקלה כאמור ולפיצוי החד פעמי הנוסף שמעניק חוק זה, קובע החוק כי הפיצוי בגין מענק הוצאות קבועות לחודשים מאי ויוני 2021, יהיה מחצית מגובה הסכום ששולם עד לחודש זה. מענק מלא לחודשים אלה יוענק רק אם יתוקצב במסגרת חוק יסוד משק המדינה או במסגרת חוק תקציב לשנת 2021.

בנוסף התווסף לחוק, כי החל מחודש ינואר 2021 יבוטל התנאי לפיו עסק שנפסל לו תיק ברשות המיסים בשנים 2018 ו-2019 לא יהיה זכאי למענקי הסיוע, גם אם הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק, וכי כל מקרה שכזה ייבדק לגופו. עוד נקבע במסגרת החוק לא יוטלו עיקולים על המענקים המעוגנים בו. עוד קובע החוק את הארכת התקופה לגבי מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בגין אובדן רווחים בשל התפשטות הקורונה (מענק סוציאלי לעסקים), כך שהמענק יחול גם לתקופת החודשים ינואר ופברואר 2021.
להצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א – 2021 לחצו כאן

%d בלוגרים אהבו את זה: