שינויים במערך הניכויים לשנת 2014

שינויים במערך הניכויים לשנת 2014