מענק מתמשך

מענק מתמשך

מענק מתמשך

המערכת להגשת הבקשות למענק הנוסף נפתחה ב-10.2.2021.

המודל לעסקים עם מחזור של מ-18 אלף עד 300 אלף ₪

עוסק פטור – הבחינה היא שנת 2020 בהשוואה לשנת 2019.

עוסק מורשה – הבחינה היא מרץ עד דצמבר 2020 בהשוואה למרץ עד דצמבר 2019.

להלן התנאים המצטברים לקבלת המענק:

 • סכום מחזור עסקאותיו של העוסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020 ובתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות שקיבל העוסק בשנת 2020 אינו עולה על סכום מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ עד דצמבר 2019 .העוסק יידרש להצהיר על כך בעת הגשת הבקשה למענק.
 • סכום מחזור עסקאותיו של העוסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020 נמוך בלפחות ב- 25% מסכום מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ עד דצמבר 2019.
  1. אם הפגיעה מ-25% ועד 40% – מענק של 3,000 ₪ 
  2. אם הפגיעה מ-40% ועד 60% – מענק של 5,000 ₪ 
  3. אם הפגיעה מעל 60% – מענק של 9,000 ₪ תשומת ליבכם
 • רשות המסים תבצע את חישוב גובה המענק ותציג אותו בעת הגשת הבקשה.
 •  מענק חלקי לעוסק שמחזור עסקאותיו 18,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח מענק בשל פגיעה ממושכת מענק חלקי לעוסק פטור יינתן כאשר סכום מחזור עסקאותיו של העוסק בשנת 2020 ובתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות שקיבל העוסק שווה ל- 90% או יותר ממחזור עסקאותיו בשנת 2019.  מענק חלקי לעוסק מורשה יינתן כאשר סכום מחזור עסקאותיו של העוסק בחודשים מרץ עד דצמבר  2020 ובתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות שקיבל העוסק שווה ל- 90%  או יותר ממחזור עסקאותיו בחודשים מרץ עד דצמבר 2019
 • סכום מענק חלקי יעמוד על 65% מסכום המענק המלא לו הם זכאים,  וזאת, בהתאם לשיעור ירידת מחזור עסקאותיהם.

המודל לעסקים עם מחזור של מ- 300,000 ש"ח ועד 400 מיליון ₪
מי שהיה זכאי לשלושה מענקים בגין שנת 2020 יהיה זכאי למענק נוסף בשיעור של 60% מהמענק הממוצע שלו בשנת 2020.

 • מינימום מענק – 9,000 ₪.
  • מקסימום מענק – 50,000 ₪.
 • המודל לעסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר 2020
  מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 2020,  יהיה זכאי למענק נוסף של:
  • עוסק פטור –3,000 ₪.
  • עוסק מורשה – 4,000 ₪.

שלילת מענק ומענק חלקי -למי שהמענקים שיפרו את מצבו בשנת 2020

 • עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות  קבועות שקיבל בגין 2020 גדול מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – אינו זכאי למענק.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין שנת 2020 בין 90% ל-100% מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – זכאי למענק חלקי של 65% מגובה המענק. 
%d בלוגרים אהבו את זה: