מיסוי פרישה

מיסוי פרישה

מיסוי פרישה

יש לקרוא בעיון רב, שכן הנושא חשוב לכולם וכפי שתראו גם  לצעירים שבינינו (גילאי 30) אשר הפנסיה רחוקה מהם שנות אור. מיסוי הפרישה נוגע לכולנו ביחוד לאחר תיקון 190 החל מ 1.1.2012  ולכל מי ששוקל למשוך את כספי הפיצויים הפטורים לאחר ה-1.1.2012 יש לתכנן את המיסוי בגין הפרישה כבר היום.

כאשר אנו עוזבים מקום עבודה, אנו נדרשים לקבל החלטות בכל הקשור למיסוי כספי פיצויי הפיטורים שנצברו במהלך שנות עבודתנו, בין אם מדובר בפוליסת ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל אישית לפיצויים.

לרשותינו עומדות מספר  חלופות למיסוי כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה:

  1. פדיון של כל כספי הפיצויים והתגמולים:
  • בעת עזיבת מקום העבודה ניתן יהיה למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס והחלק החייב במס יחוייב לפי מדרגות המס השוליות (בפריסה עד 6 שנים).
  • תגמולים – מס מינימלי בשעור של 35% ולפי מדרגות המס היכול להגיע עד 50%.
  1. פידיון כספי הפיצויים הפטורים ממס ושאר הכספים החייבים במס (תגמולים ופיצויים) מופקדים לרצף קצבה אשר ישמשו בעתיד לפנסיה.
  2. השארת כל כספי הפיצויים והתגמולים בתכניות מסוג קצבה לטובת קבלת פנסיה חודשית בעתיד לרצף קצבה ( פנסיה ) – בעיקר עקב שינוי לפי תיקון 190 החל מה- 1.1.2012. ועד לדחיית ההתחשבנות על כספי הפיצויים למועד מאוחר יותר – הנקרא רצף פיצויים.

 

כאשר אנו יוצאים  לפנסיה, אנו מקבלים קצבה חודשית. (אין קשר לקצבת הזקנה המתקבלת מהמוסד לביטוח לאומי).קצבה זו הינה הכנסה החייבת במס לכל דבר ועניין, בדיוק כאילו קיבלנו תלוש משכורת ולפי מדרגות המס הנהוגות באותה שנת מס, כאילו היינו עובדים בפועל. אולם, בא המחוקק וביצע שינוי קל וקבע כי על תקרה  מזכה (בשנת 2014:  8,740 ש"ח) כאשר במכפלה מסויימת בהתאם לאחוזים המצויינים להלן, יהיה פטור ממס.  מעל לסכום הנ"ל יחושב המס כפי שצויין לעיל.

 להלן ריכוז הנתונים בטבלה  (הסכומים הינם בקירוב)

שנים שעור הפטור סכום חודשי בש"ח סכום למשיכה חד פעמית פטור בש"ח
2013-2015 43.5% 3,684 660,000
2016-2019 49% 4,150 750,000
2020-2024 52% 4,404 800,000
2025 ואילך 67% 5,675 1,050,000

תיקון 190 אשר נכנס לתוקפו ב- 1.1.12 קושר את מענקי הפרישה שהעובד קיבל במהלך 32 שנות עבודתו עם תשלום הפנסיה.

לדוגמא: גבר אשר גיל הפרישה הינו 67, באם יעבוד מגיל 35 באופן רציף  (גם במקומות עבודה שונים) ובמהלך התקופה יהיה זכאי לפיצויי פיטורין פטורים. במידה ויחליט למשוך את כספי הפיצויים הפטורים, לצורך חישוב החלק הפטור ממס  בעת קבלת כספי הפנסיה העתידיים ילקחו בחשבון משיכות הכספים הללו.

יש לשים לב כי מדובר בשנות עבודה כלומר גם גבר בגיל 25 יכול "להפגע" ולהקטין את כספי הפנסיה הפטורים בעתיד.

 המחוקק קבע (מבלי להכנס לנוסחת השילוב), כי כספי הפיצויים  הפטורים אשר ימשכו במהלך 32 שנות העבודה אשר קדמו למועד היציאה לפנסיה, יגררו מעין "קנס" אשר יקבע כך: סכומי הפיצויים הפטורים אשר נמשכו יוצמדו למדד (עד ליום הפרישה) כפול 1.35 הסכום המתקבל יקטין מסכום הזכאות לפטור ביום הפרישה.

 

בגיל הפנסיה

כאשר אנו מגיעים לגיל הפנסיה אנו נתבקש להחליט כיצד לנהוג, איזה סכומים נרצה למשוך כסכום חד פעמי ואיזה סכום נרצה לקבל כקצבה חודשית ( פנסיה).

קיימת תקרה מינימלית אשר נתבקש להוכיח בסך של כ-4,481 ₪, לשנת 2014 אותה נדרש להשאיר כקצבה ואת השאר נדרש להחליט כיצד נרצה לחלק.

הרעיון של המדינה הינו להשאיר את הכספים אשר נצברו לפנסיה כדי שהפנסיונר יוכל להתקיים בכבוד ללא עזרה, בנוסף לקצבת הזקנה אשר משולמת על ידי הביטוח לאומי ולא נכללת בחישוב הנ"ל.

 בעצם כאשר מגיעים לגיל הפנסיה גבר יכול לקבל פנסיה של כ-  8,600 ₪ ללא מס ואישה סך של כ- 9,500 ₪.

 

סיכום:

כאשר מדובר על משכורות נמוכות ואין צפי לעליה גבוהה בשכר, ניתן יהיה למשוך את כספי הפיצויים הפטורים.

אולם, אם משכורתך הינה מעל לסכום הפטור לפיצויים (בשנת 2014 : 12,360 ש"ח) בהחלט רצוי לשקול את השארת הכספים הפטורים (בנוסף לפיצויים החייבים ולתגמולים) בקופת הפנסיה, שכן כל משיכה מהכספים הפטורים "קונסת" את המושך ב 35% צמוד למדד. (לצורך המחשה בגין כל 100,000 ש"ח "הקנס" יהיה 35,000 ש"ח עתידיים, כך יתכן שיהיה הפסד עתידי של עשרות אלפי שקלים, וככל שהמשכורת  גבוהה יותר משמעות ההפסד בגין פטורים עתידיים גבוה יותר.

 

 

אין להסתמך על מאמר זה בלבד לצורך קבלת החלטות, יש לקבל יעוץ פרטני שכן המאמר נכתב באופן כללי ואינו מתייחס לכל המקרים. רצוי להעזר ברואה חשבון או בעל מקצוע.

 

 

 

%d בלוגרים אהבו את זה: