המלצות בנושא התמודדות כלכלית עם מגפת הקורונה – חל"ת והנחיות למעסיקים וכן בעניין הקפאת תשלומים לספקים

לקוחות נכבדים
 נוכח משבר הקורונה, עקב פניות רבות בקשר להתמודדות הכלכלית עם מגפת הקורונה ובפרט שאלות בנושא חל"ת העברתי לכם את ההנחיות של לשכת רואי החשבון לנוחותכם !!
 

במשרד עורכי דין עדי קפלן ושות' העמידו לרשות לשכת רואי החשבון חוזר הנחיות למעסיקים עקב נגיף הקורונה.

כמו כן, במשרד עורכי דין בלטר, גוט, אלוני ושות' הכינו מספר מסמכים היכולים לסייע לרואי החשבון ולציבור לקוחותיהם. להלן קישורים למסמכים:נוהל הוצאה לחל"ת של עובדי העסק, הכולל: נספחים א' עד ג' – נוסח גנרי להודעה לעובדים בדבר חל"ת; אישור מעסיק על תקופת העסקה לביטוח לאומי; הודעה לביטוח לאומי.  נוסח גנרי להקפאת תשלומי דמי שכירות וספקים מהותיים, הכולל חלופה למוסדות פיננסיים לרבות בקשה למתן אורכה לתשלומי קרן וריבית הכוללת פתיחת מסגרות אשראי ומימון נוספות. 
אבקש להודות לעו"ד אייל נייגר ולעו"ד גלית קופרשמידט ממשרד עורכי דין קפלן ושות' ולעו"ד גיא נאמן ממשרד עורכי דין בלטר, גוט, אלוני ושות', על העמדת החוזרים לרשות החברים.
 
מטרת חוזר זה היא מתן סיוע לחברי הלשכה בנושאי חל"ת והקפאת תשלומים, המידע האמור בחוזר זה, אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצד לשכת רואי חשבון בישראל.על החברים לפעול בכל שאלה משפטית המתעוררת על פי יעוץ ספציפי.

להנחיות למעסיקים עקב נגיף הקורונה לחצו כאן
לנוהל הוצאה לחל"ת לחצו כאן.
לנוסח גנרי להודעה לעובדים בדבר חל"ת לחצו כאן.
לאישור מעסיק על תקופת העסקה לביטוח לאומי לחצו כאן.
לנוסח הודעה לביטוח לאומי לחצו כאן.